Medvežių operatorių varžybų taisyklės

MEDVEŽIŲ OPERATORIŲ VARŽYBOS ASMENINĖS ĮSKAITOS

ŽURNALO „MIŠKAI“ TAUREI LAIMĖTI IR KOMANDINĖS

ĮSKAITOS „AMA FOREST“ TAUREI LAIMĖTI

 

Varžybos vyks 21d.

Rungtyse bus varžomasi: Logset 5FP, Metsis 408F, Komatsu 840TX, Ponsee Wisent, Amkodor

Registruojantis nurodyti markę ir tel. Nr.

 

Prizinis fondas asmeninėje įskaitoje – I vieta 300 Eur, II vieta 200 Eur, III vieta 100 Eur

Prizinis fondas komandinėje įskaitoje – I vieta 450 Eur, II vieta 300 Eur, III vieta 150 Eur

 

Operatorius gali dalyvauti tiek asmeninėje įskaitoje, tiek ir komandinėje. Komandinėje įskaitoje sumuojami dviejų užsiregistravusių komandoje operatorių asmeninėje įskaitoje pasiekti rezultatai.

 

BOKŠTO STATYMAS

Septynios apie 40 cm skersmens medienos atpjovos, kaip parodyta piešinyje, dedamos viena ant kitos taip formuojant bokštą. Startuoti leidžia teisėjas. Kiekvienas dalyvis prieš pradėdamas varžytis medienos nuopjovas, mašinos krano zonoje gali padėti kur nori. Dvi medienos atpjovos yra padalintos į dvi dalis išilgai. Šios dalys negali būti sudėtos dar ant žemės ir į bokštą padėtos kartu, kaip viena atpjova, jas privaloma į bokštą užkelti atskirai.

 

    

1 pav. Bendras bokšto vaizdas    2 pav. Padalintų atpjovų pozicija pradedant rungtį

Vertinimas

Rungties trukmė 10 minučių. Jei bokštas pastatomas iki 10 minučių, dalyvis gauna 810 taškų.

Jei dalyvis bokštą pastato per trumpesnį laiką, jam už kiekvieną sekundę skiriami 2 papildomi taškai

Už kiekvieną medienos atpjovą, kuri per 10 minučių neužkeliama į bokštą, dalyvis baudžiamas 30 taškų bauda.

Lietuvos medienvežių automobilių vairuotojų varžybos

Protokolas

Bokšto statymas

Starto numeris:___ Vardas, pavardė:_________________________

 Rungties laikas 10 min =

810 Taškų

 Visas rungties laikas: ............. min. ............... sek.
 Priedas 2 taškai už kiekvieną sekundę iki 10 min:

  Laikas ..................sek. / 2 taškai

- ....................
Baudos taškai už kiekvieną neuždėtą atpjovą 10 minučių bėgyje:

Skaičius ............. /30 taškų

- ....................
 Surinkti taškai: ...................... taškai
 Vieta:

Teisėjas: __________________________________

Vertintojas: __________________________________

Laikas:

UGDYMO KIRTIMAS

Pradedant rungtį medvežės kranas visiškai sulankstomas ir pastatomas platformoje. Teisėjas rankos mostu leidžia dalyviui startuoti. Varžybų dalyvis važiuoja pažymėtu keliu ir krauna medieną į medvežė platformą. Šešiose vietose atitinkamai guli 5 pušies ir 5 eglės sortimentai (4 m ilgio, 13-18 cm skersmens viduryje). Skirtingų medžių rūšių sortimentai pažymimi skirtingomis spalvomis. Sortimentai privalo būti sukraunami į platformą ir kelio pabaigoje iškraunami atskiriant skirtingas medžių rūšis, pažymėtose rietuvėms vietose. Rungties laikas stabdomas tuomet kai medvežės kranas visiškai sulankstomas ir pastatomas krovinio platformoje.

Vertinimas

  • Idealus rungties laikas yra 12 minučių. Įveikus rungtį per 12 min. dalyviui skiriama 2160 taškų. Už kiekvieną sekundę iki 12 min. skiriama 3 papildomi taškai, už kiekvieną viršytą sekundę virš 12 min. dalyvis baudžiamas 3 baudos taškais.
  • Maksimalus rungties laikas yra 25 minutės. Jei rungtis neįveikiama per 25 min. dalyvis už šią rungtį taškų negauna.
  • Už kiekvieną augančių medžių palietimą (jei rungtis vyksta miške) mašina, kranu ar kraunama mediena dalyviui skiriama 150 baudos taškų.
  • Už kiekvieną rungų ar kitų mašinos dalių lietimą išorinėje pusėje kraunama mediena ir kranu dalyviui skiriama 100 baudosa taškų
  • Jei kraunant medienos gaminius jie pamirštami ir nepakraunami, dalyviui skiriam 100 baudos taškų už kiekvieną sortimentą.
  • Jei sukrovus medienos rietuvę, atskiri sortimentai išsikiša daugiau nei 15 cm iš bendro rietuvės galinio ploto, už kiekvieną sortimentą dalyviui skiriama 45 baudos taškai.
  • Jei iškrovus sortimentus ir suformavus rietuvę atskiri sortimentai pažeidžia rietuvės žymėjimo ribas už kiekvieną tokį sortimentą dalyviui skiriama 45 baudos taškai.
  • Jei iškraunant apvaliosios medienos gaminius sumaišomos medžių rūšys, kurie pažymėti skirtingomis spalvomis, dalyviui už kiekvieną ne vietoje padėtą sortimentą skiriama 45 baudos taškai.

Lietuvos medvežių automobilių vairuotojų varžybos

Protokolas

Ugdymo kirtimas

Starto numeris:___ Vardas, pavardė:_________________________

Idealus laikas: 12 min.                 2160 taškų

Maksimalus laikas: 25 min.           Viršinus laiką 0 taškų

Visas laikas:           .................. min. ..................sek.

 Idealus laikas +/- laikas (3 taškai/sekundė.) - ............ taškai

+ ............ taškai

 Medžių palietimas mašina ar kranu:

 Kartai ............./150 taškų

- ....................
 Mašinos dalių lietimas kranu ar kraunama mediena:

  Kartai ............./100 taškų

- ....................
 Nepakrauti sortimentai

Kiekis............./100 taškų

- ....................
 Sukrautų ir išsikišusių sortimentų skirtumas daugiau nei 15 cm:

Kartai ............./45 taškai

...................... taškai
 Sortimentai pažeidę pažymėtą rietuvės vietą:

Kartai ............./ 45 taškai

- ....................
 Spalvomis pažymėti sortimentai sukrauti ne vietoje:

Kartai ............./45 taškai

- ....................
 Iš viso taškų: - ....................
 Viršytas maksimalus 25 min. laikas:

0

 Užimta vieta:

Teisėjas: __________________________________

Vertintojas: __________________________________

Laikas: